Статті

Налаштування складу. Облік складу

Як вести облік складу у ERP FOSS

Додаткові витрати

Товари, які ви закуповуєте мають вартість по якій їх було закуплено, але крім того в собівартість товарів може бути включено, наприклад, вартість на їх доставку або витрати на рекламу, або інші витрати. Система дозволяє включати такі витрати в собівартість товарів.

Розглянемо, як це працює. Наприклад, ми провели декілька закупівель різних товарів і отримали їх. Всі товари були доставлені одним рейсом авто, за що ми заплатили 1000 грн. Нам необхідно розділити ці 1000грн. на всі закуплені товари. Дана можливість працює тільки при певних налаштуваннях системи.

Попередні налаштування

Встановіть в меню Склад/Налаштування/Налаштування опції як зображено на малюнку нижче.

Урахування додаткових витрат на товари
Урахування додаткових витрат на товари

Далі в модулі Купівля/Налаштування/Налаштування  встановіть опцію, як зображено на малюнку нижче.

Використання справжньої ціни
Використання справжньої ціни при купівлі товарів

Додаткові витрати можна включити тільки в собівартість товарів, які входять в категорію де встановлено налаштування Оцінки запасів – Безперервно (автоматично) і Метод калькуляції – Справжня ціна або Середня ціна. А також налаштовані Властивості складських рахунків.

Налаштування категорії товарів
Налаштування категорії товарів

Закупівля товарів і оцінка собівартості

Проведемо дві закупівлі товарів з категорії Apple та виконаємо доставку цих товарів на склад. Як видно з малюнка нижче (звіт Оцінка запасів) ми маємо на складі чотири товари з оцінкою їх собівартості, що приведена в колонці Кількість запасів.

Вартість запасів
Вартість запасів

Тепер додамо до собівартості товарів вартість їх доставки за умовами, які були описані вище. Для цього необхідно перейти в меню Склад/Контроль запасів/Додаткові витрати і натиснути Cтворити

Створення додаткових витрат
Створення додаткових витрат

Далі додайте елемент додаткових витрат в Списку витрат та заповніть всі поля так, як вам необхідно.

Витрата на доставку товару
Витрата на доставку товару

Далі виберіть Відбори (Доставки товарів, по яких будуть включені витрати) та Журнал проведень, в якому будуть створені відповідні записи і натисніть Розрахувати.

Доставки товару, що включають витрати
Доставки товару, що включають витрати

В результаті до собівартості кожного товару будуть додані витрати на його доставку, як показано на малюнку нижче, пропорційно його поточній вартості.

Додаткові витрати в собівартості
Додаткові витрати в собівартості

Тепер, якщо ми перевіримо собівартість, одного з товарів, то побачимо, що до вартості його закупки була додана вартість доставки.

Складські запаси з врахуванням вартості доставки
Складські запаси з врахуванням вартості доставки

Крім цього, система коректно сформує всі бухгалтерські проводки.

Бухгалтерські проводки з врахуванням вартості доставки товарів
Бухгалтерські проводки з врахуванням вартості доставки товарів

 

Оцінка запасів

Якщо вам необхідно мати інформацію по собівартості кожного з товарів, які були закуплені, то можна скористатися можливістю безперервної оцінки запасів. Це дасть можливість точно визначити собівартість ваших товарів, які зберігаються на складі. Для цього проведіть налаштування системи, як описано вище.  Використання цих можливостей докладно описано в статті “Вартість закупленого товару