Нові можливості рішення “Виробництво”

Нові можливості рішення Виробництво

Шановні клієнти та відвідувачі нашого сайту! Нам приємно повідомити про випуск нової версії рішення “Виробництво”. Тепер вам доступні технологічні маршрути та розширене керування виробництвом за їх допомгою.

Алгоритм роботи з виробництвом тепер передбачає:

  • Складання технологічних маршрутів (карт) виготовлення продукції.
  • Кожний технологічний маршрут містить послідовність технологічних операцій.
  • Кожна операція прив’язується до окремої виробничої одиниці (виробнича ділянка).

Розглянемо нові можливості рішення докладніше.

Виробничі ділянки

Ви починаєте роботу із створення віртуального аналога виробничих ділянок вашого підприємства (наприклад, у вас є кілька цехів).

Виробничі ділянки

Рішення допоможе вам у наочній формі побачити, які цехи скільки виробничих замовлень виконують зараз:

Технологічні маршрути та операції

Технологічний маршрут (технологічна карта) є послідовністю операцій з виготовлення будь-якої продукції. Кожна операція прив’язується до певної виробничої ділянки.

технологічні машрути

Ви плануєте тривалість виконання операцій та можете відстежувати реальні значення їх тривалості у процесі виконання виробничих завдань.

Відомості матеріалів (спеціфікації)

Спеціфікація для виробництва будь-якого виробу зв’язується з одним технологічним маршрутом:

спеціфіація на виробництво товару

Продукт може входити до складу іншого виробу і поставлятися як одиничний компонент або як набір компонентів.

В описі продукту тепер можна вказати – як відбувається його виготовлення на замовлення щодо його кількості на складі. Тобто, якщо на складі достатня кількість продукту для задоволення поточного завдання, можна вказати, щоб його не виробляли. Або навпаки – можна вказати, щоб його робили, якщо є завдання, незалежно від кількості на складі.

Звіти щодо ефективності виробництва

Оновлене рішення дозволяє будувати звіти щодо ефективності виробництва, зокрема ефективності використання обладнання:

Звіт ефективність виробництва

Ви будете в курсі витраченого часу на виготовлення тих чи інших виробів та простоїв, що мали місце.

Таким чином, нова версія рішення “Виробництво” програми для автоматизації торгівлі ERP FOSS підвищить керованість та ефективність вашого підприємства.