Договір оферти

1. Терміни та визначення, що використовуються в договорі

Замовник – індивідуальний підприємець або юридична особа, незалежно від організаційно-правової форми, яке звернулася із замовленням до Виконавця відповідно до умов цього Договору.

Виконавець – Підприємство “ФОСС-Он-Лайн” у формі ТОВ.

Договір – угода Замовника і Виконавця про умови надання послуг шляхом прийняття умов цього Договору.

Послуги – надання технічних можливостей по організації ведення бізнес-процесів і відображення їх результатів через web-додатки за допомогою використання готового Рішення, побудованого на базі системи ERP FOSS.

Рішення – набір готових модулів в системі ERP FOSS, який дозволяє побудувати моделі управління бізнесом в різних сферах діяльності Замовника.

Доменне ім’я – адреса в мережі Інтернет, за яким розташовується готове Рішення, що надається Замовнику і враховує його бізнес-процеси.

Демоверсія – одне з Рішень, за вибором Замовника, що надається безкоштовно на термін, вказаний на Сайті для ознайомлення Замовника з можливостями системи.

Базовий пакет – Рішення, що включає одного користувача системи.

Додатковий користувач – користувач, включений додатково понад одного в Базовий пакет.

Дата закінчення – дата припинення надання послуг. Дата закінчення вибирається Замовником відповідно до умов оплати послуг в Особистому кабінеті. Послуги надаються до Дати закінчення.

Ціна – ціна послуг, що надаються відповідно до обраного Рішення, кількості Додаткових користувачів, Дати закінчення і вартістю Послуг, які опубліковані на сайті.

Сайт – інформаційний ресурс Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://erp.foss.ua.

Особистий кабінет Замовника – програмний інтерфейс на ресурсі https://account.erp.foss.ua, призначений для віддаленого взаємодії Замовника і Виконавця в рамках Договору, і який містить інформацію про Замовника, прийняття ним умов надання Послуг, перелік, обсяг і терміни надання Послуг, іншу необхідну інформацію, доступну Замовнику після авторизації з використанням логіна і пароля.

Прийняття умов Договору – дії Замовника щодо прийняття умов цього Договору шляхом оплати надання послуг через платіжну систему.

Дата оплати – дата проведення платежу, підтверджена платіжною системою.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець надає Послуги Замовнику, а Замовник приймає та оплачує надані Послуги, відповідно до умов цього Договору.

2.2. Послуги надаються цілодобово в режимі 24/7/365.

3. Права і обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Замовника:
3.1.1. Строго дотримуватися умов цього Договору.
3.1.2. Оплачувати Послуги Виконавця в порядку, передбаченому Договором.

3.2. Замовник має право:
3.2.1. Відмовитися від виконання Договору. Відмовою від послуг вважається не сплата
Замовником вартості послуг на наступний період до Дати закінчення.

3.3. Обов’язки Виконавця:
3.3.1. Строго дотримуватися умов цього Договору.

3.4. Виконавець має право:
3.4.1. Відмовитися від виконання Договору за умови завчасного, не менше ніж за місяць,
попередження Замовника. В цьому випадку Виконавець компенсує Замовнику вартість
недоотриманої Послуги за вирахуванням 5% .

4. Порядок оплати

4.1 Замовник оплачує вартість Послуги через платіжну систему, погоджуючись з
встановленої Ціною.

4.2. Після проведення оплати Замовник може переглянути Особистому кабінеті свої платежі і
має можливість завантажити на свій комп’ютер рахунку на надання Послуг.

5. Умови надання послуг

5.1. Виконавець приступає до надання Послуг на наступний день після Дати оплати.

5.2. Надання Послуг припиняється, якщо поточна дата дорівнює або більше Дати закінчення.

5.3. Якщо протягом трьох днів після припинення надання Послуг Замовник не сплатив надання Послуг, Виконавець має право відключити Замовнику доступ до Домену зі знищенням даних, які там зберігалися.

5.4. В робочий час Виконавець може надавати Замовнику консультації щодо використання Послуг за телефонами або електронною поштою, які вказані на Сайті, або через інші ресурси, зазначені на Сайті.

5.5. Виконавець має право призупинити надання послуги не більше ніж на п’ять годин один раз на місяць у зв’язку з технічними роботами на хостінгу.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за збої в наданні Послуги, якщо Замовник самостійно вніс зміни в налаштування Рішення, які привели до цих збоїв.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного Договору і законодавства України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності в разі, коли неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із Сторін не відповідає (форс-мажор). Сторона, яка не може виконати свого зобов’язання, повинна повідомити іншу Сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором протягом десяти календарних днів з моменту виникнення цих обставин.

7. Контакти Виконавця

Підприємство “ФОСС-Он-Лайн” у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Юридична адреса: Україна, 61052, м. Харків, пров. Малопанасівський 4/7

Поштова адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 20, корп. 3

Банківські реквізити: п/р UA233510050000026003036011100 в АТ “УКРСИББАНК” в м. Харкові,

код ЄДРПОУ: 30291001

Тел.:
+38 097 671-31-10
+38 099 538-75-81
+38 057 714-12-28
+38 057 719-51-94
+38 097 121-10-17

Email: sales@foss.ua

Руський корабль іде за курсом

Навіть песик у метро

Встановив ПРРО

А ви?

ВСТАНОВИТИ
Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube Call Now Button