Оцінка запасів та вартість закупленого товару

Транскрипт

 • При закупівлі товарів в Замовленні на купівлю вказується ціна, по якій його було закуплено. Реально таких закупівель може бути декілька, у різних постачальників і по різній вартості. Якщо нам потрібно оцінити вартість кожного із закуплених товарів по кожній із партій, ми можемо скористатися додатковими можливостями системи Erp Foss.
 • Для отримання таких можливостей спочатку перейдіть до меню “Склад” та оберіть пункт меню “Налаштування”.
 • У частині “Облік складу” перевірте, що перемикач “Безперервна оцінка запасів (складські переміщення створюють бухгалтерські проведення)” активовано.
 • Якщо ні, оберить його та натисніть на кнопку “Застосувати”
 • Також необхідно використовувати відповідні налаштування категорії товарів.
 • У пункті меню “Налаштування” оберіть “Категорії товару” та натисніть на кнопку “Створити”
 • По замовчуванню при створенні нової категорії в оцінках запасів встановлені значення Метод калькуляції – Стандартна ціна та Оцінка запасів – Періодично вручну. Це означає, що для товарів, які будуть включені в таку категорію, доступне редагування їх вартості.
 • Якщо обрати меню “Звіти” – “Оцінка запасів”,
 • можна побачити, что значення поля “Кількість запасів” відображається у грошовому вираженні.
 • Перейдіть до меню “Контроль запасів” та оберіть пункт меню “ Товари”.
 • Оберіть товар (напр. Картки пам’яті), який належить до категорії з встановленим методом калькуляції – Стандартна ціна та змінить його вартість
 • Якщо повернутися до звіту “Оцінка запасів”, можна побачити, що нове значення було встановлено для складських запасів. Такий підхід для оцінки запасів прийнятний для невеликої номенклатури товарів та при достатньо рідкій їх закупівлі. В усіх інших випадках значно зручніше використовувати автоматичну оцінку запасів.
 • Метод калькуляції – Середня ціна
 • Спочатку перейдіть до меню “Купівля” та оберіть пункт меню “Налаштування”.
 • У частині “Замовлення на купівлю” перевірте, що перемикач “Використовувати метод ‘Фіксованої’ ‘Справжньої’ або ‘Середньої’ ціни.” активовано.
 • Якщо ні, оберить його 3сек та натисніть на кнопку “Застосувати”
 • Перейдіть до меню “Склад” та оберіть пункт меню “Налаштування” – “Категорії товару”
 • Натисніть на кнопку “Створити”
 • Вкажіть назву категорії, оберіть Метод калькуляції – Середня ціна та Оцінка запасів – Безперервно (автоматично) для даної категорії товарів та вкажіть значення бухгалтерських рахунків у частині Властивості складських рахунків.
 • –сохранить
 • Тепер, якщо ми закупимо декілька партій товару, що входить в цю категорію, система автоматично вирахує вартість даного товару, як середню ціну закупівлі.
 • Наприклад, я маю товар, що належить до даної категорії і по якому було зроблено 2 закупівлі за різною вартістю (наприклад, 1000 та 1200 грн) та різною кількістю (наприклад, 1 та 2 одиниці товару).
 • Одже можна побачити, що система самостійно встановить середню вартість для цього товару.
 • В звіті Оцінка запасів кількість запасів в грошовому вираженні також буде відображатися відповідно до середньої вартості товару.
 • Також треба памєятати, що при продажах товарів буде враховуватися їх вибуття із складу по середній ціні.
 • Метод калькуляції – Справжня ціна
 • Оберіть пункт меню “Налаштування” – “Категорії товару”
 • Натисніть на кнопку “Створити”
 • Вкажіть назву категорії, оберіть Метод калькуляції – Справжня ціна та Оцінка запасів – Безперервно (автоматично) для даної категорії товарів та вкажіть значення бухгалтерських рахунків у частині Властивості складських рахунків.
 • При виборі методу калькуляції Справжня ціна, для вибраної категорії також необхідно встановити стратегію вибуття товару. Ця стратегія буде використовуватися при подальших продажах даного товару. Вона може бути FIFO або LIFO.
 • У частині Логістика, у полі Використовувати цю стратегію вибуття оберіть відповідне значення (напр, фифо)
 • Тепер, якщо ми закупимо декілька партій товару, що входить в цю категорію, при оцінці запасів товарів система врахує вартість придбаних товарів по кожній закупівлі окремо і по різній вартості.
 • Наприклад, я маю товар, що належить до даної категорії і по якому було зроблено 2 закупівлі за різною вартістю (наприклад, 1500 та 1700 грн) та різною кількістю (наприклад, 1 та 2 одиниці товару).
 • Одже можна побачити, що вартість не буде відображатися для цього товару
 • В звіті Оцінка запасів кількість запасів в грошовому вираженні буде відображатися по кожній закупівлі окремо.
 • Також треба памєятати, що при продажах такого товару, буде враховуватися їх вибуття із складу згідно обраної стратегії вибуття, що була призначена для цієї категорії.
Руський корабль іде за курсом

Навіть песик у метро

Встановив ПРРО

А ви?

Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube
Call Now Button