Включення додаткових витрат у собівартість придбаних товарів

Транскрипт

 • Крім вартості, по якій товар було закуплено, він також може мати додаткові витрати – на доставку, рекламу, розмитнення, тощо. Ці витрати також необхідно враховувати при визначенні ціни продажу товару, так як це вплине на прибуток компанії.
 • ERP FOSS дозволяє включати додаткові витрати в собівартість товарів.
 • Перш за все необхідно перевірити, функція використання додаткових витрат активована чи ні.
 • Для цього перейдіть до меню “Склад” та оберіть пункт меню “Налаштування”. У частині “Додаткові витрати” перевірте, що перемикач “Включити додаткові витрати в собівартість придбаних товарів” активовано. А для опції “Оцінка запасів” активовано перемикач “Безперервна оцінка запасів (складські переміщення створюють бухгалтерські проведення)”. Якщо ні, оберить його та натисніть на кнопку “Застосувати”.
 • Тепер перейдіть до меню “Купівля” та оберіть пункт меню “Налаштування”. Переконайтеся, що перемикач “Використовувати метод ‘Фіксованої’, ‘Справжньої’ або ‘Середньої’ ціни” обрано у частині “Методи розрахунку витрат”. Якщо ні, – оберіть його та натисніть на кнопку “Застосувати”.
 • Розглянемо, як це працює.
 • Перейдіть до меню “Склад” та оберіть пункт меню “Налаштування” – Тип додаткових витрат.
 • Натисніть на кнопку “Створити”.
 • Заповніть всі поля, як вам необхідно.
 • Натисніть на кнопку “Зберегти”.
 • У меню оберіть “Контроль запасів” – пункт меню “Додаткові витрати”.
 • Натисніть на кнопку “Створити”.
 • У випадаючому списку для “Відбори” оберіть доставку товарів, до якої будуть включені додаткові витрати.
 • Можна обрати декілька доставок одночасно.
 • Далі оберіть Журнал проведень, в якому будуть створюватися додаткові витрати.
 • Оберіть елементи списку витрат, натиснувши на “Додати елемент”.
 • Тепер можна натиснути на кнопку “Розрахувати”.
 • В результаті до собівартості кожного товару будуть додані додаткові витрати (в моєму прикладі витрати на доставку товару), пропорційно його поточній вартості.
 • Натисніть на кнопку “Підтвердити”.
 • Відкрийте запис одного з товару. Можна побачити, що до вартості його закупки було додано вартість додаткових витрат.
 • Крім цього, система коректно сформує всі бухгалтерські проводки.
Руський корабль іде за курсом

Навіть песик у метро

Встановив ПРРО

А ви?

Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube
Call Now Button