Вартість закупленого товару

При закупівлі товарів в Замовленні на купівлю вказується ціна по якій було закуплено цей товар. Реально таких закупівель може бути декілька, у різних постачальників і по різній ціні. Якщо нам потрібно оцінити вартість кожного із закуплених товарів по кожній із партій ми можемо скористатися можливостями програми ErpFoss. Для отримання таких можливостей спочатку потрібно дозволити в модулі Склад/Налаштування/Облік складу вести Безперервну оцінка запасів (складські переміщення створюють бухгалтерські проведення), а також використовувати відповідні налаштування категорії товарів. Розглянемо це докладніше.

Оцінка запасів періодично (вручну)

По замовчуванню при створенні нової категорії в оцінках запасів встановлені значення Метод калькуляції – Стандартна ціна і Оцінки запасів – Періодичну вручну. 

Категорія по замовчуванню
Створення категорії по замовчуванню

Це означає, що для товарів, які будуть включені в таку категорію доступне редагування їх вартості.

Редагування вартості товару
Редагування вартості товару

Значення вартості буде відображатися в грошовому вираженні в звітах по складу. Якщо ми змінимо вартість товару в картці товару, то нове значення буде встановлене для складських запасів. Такий підхід для оцінки запасів прийнятний для невеликої номенклатури товарів та при достатньо рідкій їх закупівлі.

Оцінка запасів у грошовому вираженні
Оцінка запасів у грошовому вираженні

 

Оцінка запасів безперервно (автоматично)

Якщо нам потрібно знати точну оцінку запасів закуплених товарів у грошовому вираженні то потрібно скористатися автоматичною оцінкою запасів. Для цього в налаштуваннях купівлі  в полі Методи розрахунку витрат встановіть опцію Використовувати метод “Фіксованої”, “Середньої”, або “Справжньої ціни”. 

Середня ціна

Встановивши для даної категорії товарів Метод калькуляції – Середня ціна, потрібно встановити значення бухгалтерських рахунків (Властивості складських рахунків) відповідно до малюнку, що наведено нижче.

Оцінка запасів безперервно
Оцінка запасів в автоматичному режимі

Тепер, якщо ми закупимо декілька партій товару, що входить в цю категорію, програма автоматично вирахує вартість даного товару, як середню ціну закупівлі. Наприклад, було три закупівлі за різною ціною і різної кількості товару і програма самостійно встановила середню вартість товару.

Середня вартість товару
Середня вартість товару

В звіті по оцінці запасів відображено кількість запасів в грошовому вираженні відповідно до середньої вартості товару.

Вартість запасів по середній ціні
Вартість запасів по середній ціні

Крім цього, в бухгалтерському звіті Оборотно-сальдова відомість ми бачимо загальну вартість товарів на нашому складі.

Примітка: При продажах товарів буде враховуватися їх вибуття із складу по середній ціні.

Товари на складі
Вартість товарів на складі

 

Справжня ціна

При встановленні опції Справжня ціна для вибраної категорії необхідно також встановити стратегію вибуття товару. Ця стратегія буде використовуватися при подальших продажах товару. Вона може бути FIFO або LIFO.

Справжня вартість товару
Справжня вартість товару

Тепер, наприклад, якщо ми проведемо дві закупівлі товару по різній ціні, то при оцінці запасів товарів ми побачимо, що програма враховує вартість придбаних товарів по кожній закупівлі окремо і по різній ціні.

Врахування справжньої вартості товарів
Врахування справжньої вартості товарів

Для товарів, що входять в таку категорію, вартість не буде відображатися так як таких вартостей є декілька.

Товар в категорії зі справжньою ціною
Товар в категорії зі справжньою ціною

Якщо ми проведемо продаж такого товару, то програма вибере товар відповідно до стратегії вибуття, що була призначена для цієї категорії. Так з малюнку нижче видно, що було продано одну одиницю товару за 60 грн. (було дві, залишилася одна)  так як цей товар було закуплено раніше, а стратегія вибуття вибрана FIFO.

Продаж товару зі справжньою ціною
Продаж товару зі справжньою ціною

При закупівлях та продажах товарів програма веде їх облік і ви зможете отримати інформацію про вартість товарів, які зберігаються у вас на складі. Дебет – це сума (собівартість) на яку було закуплено товари за період побудови звіту, Кредит – сума (собівартість) на яку було продано товари, Кінцевий дебет – собівартість товарів, що знаходяться на складі.

Вартість товарів на складі
Вартість товарів на складі
Руський корабль іде за курсом

Навіть песик у метро

Встановив ПРРО

А ви?

ВСТАНОВИТИ
Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube Call Now Button