Мультивалютність Загальні положення

 • Система ERP FOSS дозволяє проводити розрахунки, як в гривні, так і в інших валютах.
 • Для цього у Вас повинна бути включена функція Мультивалютності.
 • Перевірити, включена ця функція у Вас чи ні, можна, перейшовши до меню “Бухоблік” – пункт меню “Налаштування”.
 • Прапорець “Дозволити мультивалютність” повинен бути активним у розділі “Декілька валют”.
 • Журнал курсових різниць потрібен на випадок, якщо оплата відбувається, наприклад, через декілька неділь після виставлення рахунку. Курсова різниця, більш за все, зміниться. Таке відхилення означає деякі витрати або прибуток, які зафіксовані в системі ERP FOSS.
 • “Курсові різниці (UAH)” обрано за замовчуванням. Якщо Вам потрібно, щоб система записувала відмінності між реєстрацією платежу та очікуваною сумою в іншій валюті, оберіть із списку відповідний варіант.
 • Оберіть потрібні Вам налаштування у розділі “Декілька валют” та натисніть на кнопку “Застосувати”.
 • Далі перейдіть до пункту меню “Валюти”, де Ви зможете активувати нову валюту та встановити курс валюти на поточну дату.
 • Щоб активувати нову валюту, оберіть зі списку необхідну Вам валюту та натисніть на “Дія – Розархівувати”.
 • Тепер, наприклад, якщо відкрити “Рахунки клієнтам” та створити новий, можна побачити, що щойно активована валюта з’явиться у випадаючому списку валют.
 • Щоб встановити новий курс валюти на поточну дату або відредагувати вже існуючий, оберіть необхідну Вам активну валюту та натисніть на кнопку “Подивитися курси”. Натисніть на кнопку “Створити”, щоб додати новий курс.
 • Вкажіть дату та ставку, та натисніть на кнопку “Зберегти”.

Складські операції в системі ERP FOSS

 • У цьому відео, для загального розуміння, ми ознайомимося, які можливості можна реалізувати за допомогою додатка “Склад”.
 • Перейдіть до меню “Склад” та натисніть на верхній правій панелі на прогресбар, щоб отримати доступ до помічника з налаштування запасів.
 • У новому вікні Помічник з налаштування запасів допоможе Вам отримати інформацію в загальних рисах про те, як:
 • Налаштувати свій склад. Якщо натиснути на стороннє посилання “Відредагуйте деталі або додайте нові.”, система направить Вас одразу до пункту меню “Склади”. Де Ви зможете створити новий склад вручну або за допомогою імпорту, та/або зробити зміни до вже існуючого складу.
 • Додати своїх постачальників. Як Ви бачите, нових постачальників можна додавати вручну (для цього перейдіть за стороннім посиланням “Створити постачальників”), так і за допомогою встановленого імпорту (це дуже зручний спосіб, коли Вам потрібно додати багато постачальників одразу).
 • Додати свої товари. Схема така сама, як і з додаванням постачальників – товари можна додавати вручну або за допомогою імпорту, перейшовши за посиланням.
 • Налаштувати початкову інвентаризацію. Для цього у списку зліва оберіть “Початкові запаси”. Перейшовши за посиланням “Створити коригування залишків”, можна одразу створити документ на інвентаризацію або, якщо у Вас вже є існуюча інвентаризація, додати її через імпорт.
 • Налаштувати потоки продажу та придбання. У списку зліва оберіть “Потік продажу” або “Потік придбання”. З’явиться інформація щодо послідовності виконання операцій з продажу товару або придбання товару.
 • Встановити механізми поповнення товару. У списку зліва оберіть “Правила поповнення”.
 • Налаштувати розширені функції, такі, як серійні номери та партії, упаковка, маршрути.

Включення додаткових витрат у собівартість придбаних товарів

 • Крім вартості, по якій товар було закуплено, він також може мати додаткові витрати – на доставку, рекламу, розмитнення, тощо. Ці витрати також необхідно враховувати при визначенні ціни продажу товару, так як це вплине на прибуток компанії.
 • ERP FOSS дозволяє включати додаткові витрати в собівартість товарів.
 • Перш за все необхідно перевірити, функція використання додаткових витрат активована чи ні.
 • Для цього перейдіть до меню “Склад” та оберіть пункт меню “Налаштування”. У частині “Додаткові витрати” перевірте, що перемикач “Включити додаткові витрати в собівартість придбаних товарів” активовано. А для опції “Оцінка запасів” активовано перемикач “Безперервна оцінка запасів (складські переміщення створюють бухгалтерські проведення)”. Якщо ні, оберить його та натисніть на кнопку “Застосувати”.
 • Тепер перейдіть до меню “Купівля” та оберіть пункт меню “Налаштування”. Переконайтеся, що перемикач “Використовувати метод ‘Фіксованої’, ‘Справжньої’ або ‘Середньої’ ціни” обрано у частині “Методи розрахунку витрат”. Якщо ні, – оберіть його та натисніть на кнопку “Застосувати”.
 • Розглянемо, як це працює.
 • Перейдіть до меню “Склад” та оберіть пункт меню “Налаштування” – Тип додаткових витрат.
 • Натисніть на кнопку “Створити”.
 • Заповніть всі поля, як вам необхідно.
 • Натисніть на кнопку “Зберегти”.
 • У меню оберіть “Контроль запасів” – пункт меню “Додаткові витрати”.
 • Натисніть на кнопку “Створити”.
 • У випадаючому списку для “Відбори” оберіть доставку товарів, до якої будуть включені додаткові витрати.
 • Можна обрати декілька доставок одночасно.
 • Далі оберіть Журнал проведень, в якому будуть створюватися додаткові витрати.
 • Оберіть елементи списку витрат, натиснувши на “Додати елемент”.
 • Тепер можна натиснути на кнопку “Розрахувати”.
 • В результаті до собівартості кожного товару будуть додані додаткові витрати (в моєму прикладі витрати на доставку товару), пропорційно його поточній вартості.
 • Натисніть на кнопку “Підтвердити”.
 • Відкрийте запис одного з товару. Можна побачити, що до вартості його закупки було додано вартість додаткових витрат.
 • Крім цього, система коректно сформує всі бухгалтерські проводки.

Варіанти товару

 • Всі можливі сполучення параметрів товару – це варіанти товару.
 • Вони використовуються для управління товарами, що мають різні варіанти, наприклад матеріал, розмір, колір тощо. Це дозволяє керувати товаром на рівні шаблону (для всіх варіантів) та на рівні варіантів (специфічні атрибути).
 • З одного боку можна створити кілька товарів, наприклад, для кожного кольору свій товар, але зручніше використовувати опцiю Варіанти
 • Так, наприклад, в мене є:
 • Чохол Samsung:
 • кольор: червоний та синый;
 • зроблен з матеріалу: пластик та силікон
 • У даному випадку чохол Samsung – це шаблон товару, а чохол Samsung червоний, пластик – це вже варiант товару.
 • У наведеному тільки що прикладі загалом 4 різних товарів (2 матерiала на 2 кольори). Кожен з цих товарів має власну інвентаризацію, продаж, тощо.
 • Перш ніж використовувати варіанти товару, спочатку потрібно активувати дану фукнцiю в налаштуваннях програми. Для цього перейдiть до додатку Склад. У меню Налаштування ‣ Налаштування, у роздiлi Товари для рядку Варіанти товару активуйте перемикач Товари можуть мати декілька атрибутів, кожен з яких має декілька значень. (Наприклад: розмір, колір, …). . Натисніть на кнопку Застосувати.
 • Після активації варіантів, Ви можете додати варіанти до потрiбних Вам товарів.
 • Для цього у меню Контроль Запасiв оберiть пункт меню Товари.
 • Оберiть необхiдний Вам товар та вiдкрийте його запис.
 • Натиснiть на кнопку Редагувати.
 • Перейдiть на вкладку Варіанти.
 • Натиснiть на Додати елемент.
 • Оберiть атрибут та його значення, якi бажаэте додати.
 • Якщо варіант ще не існує, можна його вiдразу створити, натиснувши на Створити та редагувати
 • Заповнiть поля Назва атрибуту – це тип варіанту, такого як Колір, Матеріал, тощо. . Значення атрибутів – це опис атрибута, такого як Червоний, Пластиковий
 • Далi натиснiть на кнопку Зберегти.
 • Якщо Вам потрiбно бiльше значень для одного атрибуту, перейдiть до меню Налаштування, пункт меню Значення атрибутiв.
 • Кожен із атрибутів може мати необмежену кількість значень.
 • Натиснiть на кнопку Створити. Оберiть атрибут iз випадаючого списку та вкажiть значення для нього.
 • Далi натиснiть на кнопку Зберегти.
 • Повернiться до меню Контроль Запасiв, пункт меню Товари.
 • Вiдкрийте запис товару, для якого тiльки що додавали варiанти.
 • Ви можете додати вартість по основній ціні для варіантів товару.
 • Натиснiть на кнопку Цiни варiантiв.
 • Далi оберiть варіант, до якого потрібно додати значення, та у полі Додаткова цiна атрибуту додайте вартість варіанту, який буде додано до початкової ціни.
 • Потiм натиснiть на кнопку Зберегти.
 • Тепер, якщо перейти до меню Продаж, пункт меню Комерцiйнi пропозицii, тас натиснути на кнопки Створити, Додати елемент, можна побачити, що цiна продажу для варiантiв вiдрiзняється.

Створення клієнта в ERP FOSS

 • У цьому відео ми розглянемо, як створити Клiента.
 • Є кілька варіантів створення Клiента в ERP Foss.
 • 1й спосіб це перейти в меню Продаж та обрати пункт меню Клієнти. Потім натисніть на кнопку “Створити”
 • Система пропонує створити Клієнта-фізичне лицо за замовчуванням.
 • Якщо дана особа працює у фірмі, яка вже є Вашим клієнтом, можна одразу встановити між ними зв’язок, обравши Компанію із запропонованого нижче переліку
 • У моєму прикладі даний Клiент – компанія. Тому виберу перемикач “Компанія”. Спочатку заповнимо ім’я Кліента
 • Теперь можна заповнити всю необхідну інформацію про Клiента (його адресу, електронну скриньку, вебсайт)
 • Щоб обрати логотип для компанії, натисніть на іконку “Редагувати” і оберіть зображення
 • Вкладку Контакти та адреси – що ця інформація надає та як ії використовувати, – розглянемо окремо у наступному відео
 • Далі переходимо на вкладку Внутрішні примiтки
 • Тут Ви можете заповнити додаткову інформацію про дану компанію. Наприклад, вказати сферу діяльності компанії.
 • Розглянемо вкладку Продаж та закупівля
 • В ERP FOSS одна і таж компанія може виступати в ролі клієнта та в ролi постачальника. Для цього потрібно просто активувати обидва пропорці “Це клієнт” і “Це постачальник”
 • Ми ж створимо компанію, яка буде тільки нашим клієнтом. Потім ми вкажемо продавця зазвичай. Оберемо його зі списку працівників в поле “Продавець”
 • Розглянемо вкладку Бухоблік
 • Поля “Рахунок дебiтора” і “Рахунок кредитора” в розділі “Бухгалтерські записи” заповнені автоматично
 • Відразу необхідно заповнити розділ Фiскальна інформація, дані з якого потрапляють в первинні документи
 • Потім вкажемо значення поля “Номер свідоцтва”, “ЄДРПОУ” і “ІПН”
 • Далі заповнемо поле “Умови оплати клієнтів”, вибравши з вже існуючих варіантів. Потім натисніть на кнопку “Зберегти”
 • Тепер клієнт створений
 • Якщо потрібно зробити будь-які зміни, просто натисніть на кнопку “Редагувати”. Тепер можна вносити зміни.
 • Якщо я почала вносити зміни, але розумію, що припущено помилку, я можу натиснути на кнопку “Відмiнити”, в такому випадку зміни не будуть збережені.
 • Зараз ми розглянемо інший варіант створення клієнта.
 • Оберіть Меню Продаж, пункт Замовлення на продаж. Натиснить на кнопку “Створити”
 • Мого клієнта звуть Покупець 2
 • Починаю друкувати перші літери “Пок”. Коли я надрукувала це, буде виведено всі імена замовників, що починаються з “Пок”
 • І нижче Ви бачите “Створити Пок” і “Створити і редагувати…”
 • Давайте я спочатку напишу ім’я клієнта повністю “Покупець 2”
 • Система запропонує мені створити Покупець 2 або створити і редагувати
 • Одже, в чому відмінність –
 • Якщо я натисну “Створити” Покупець 2 “, я побачу, що нічого не сталося, але система створила Клiєнта з таким ім’ям і я можу відредагувати його. Для цього натисніть кнопку праворуч від поля
 • Як Ви бачите, зараз у нас немає абсолютно ніякої інформації щодо даного Клiента, крім як на вкладці Бухоблік, яка автоматично заповнюється
 • Я створю ще одного Клiєнта, – Покупець 3. Система запропонує мені “Створити і редагувати…”
 • Таким чином, я просто натисну на “Створити і редагувати…”
 • І в чому відмінність –
 • Тепер я можу створити і змінити запис одночасно.
 • Система показує такий самий екран, як і попередній. І я можу відразу заповнити всі поля для цього Клієнта
 • Для створення запису Постачальника все виглядає так само (форма створення Клiента – Постачальника однакова).
 • Новий запис Постачальника можна додати, як в меню “Купівля” / “Постачальники”, так і в меню “Продаж” / “Клієнти”, вказавши на вкладці “Продаж та закупівля” “Це Постачальник”.

Створення товару в ERP FOSS

 • Є кілька способів створення товарiв в ERP FOSS.
 • Найпростіший з них це перейти в меню “Склад” та обрати “Контроль запасiв” пункт меню “Товари”. Потім натисніть на кнопку “Створити”.
 • Спочатку заповнимо поле “Назва товару”.
 • Потім оберемо, якiй вимозі буде відповідати даний товар. Ви можете продавати його або тільки купувати.
 • Це зручно, якщо Ви бажаєте розділити функції, для чого даний товар використовується – для виробництва або, як товар, який продаєте клієнту.
 • Якщо Ви будете і купувати, і продавати, оберіть обидва чекбокса “Можна продати”, “Можна купити”.
 • Щоб обрати зображення товару, натисніть на іконку “Редагувати” і оберіть зображення.
 • Наступна інформація, яку потрібно заповнити, – це поле “Тип товару”.
 • В ERP FOSS є 3 типи товару – Витратний, Послуга та Складський товар.
 • Тепер розглянемо, в чому ж відмінність між варіантами Витратний та Складський товар.
 • Коли Ви використовуєте тип товару Витратний, система вважає, що товар завжди доступний. Такий варіант добре обирати, якщо у Вас достатньо товару на складі.
 • Для типу Складський товар система вважає, що можна відправити тільки ту кількість товару, яка в дійсності знаходиться у Вас на складі.
 • У моєму випадку я використовую тип товару Витратний.
 • Далі можна заповнити всю необхідну інформацію про товар (вказати його штрихкод, категорію та ціну продажу.
 • Розглянемо вкладку Склад.
 • Маршрути. Перш за все залежить від того, будете Ви купувати товар чи ні. Якщо обрати чекбокс Виготовлення пiд замовлення, це буде означати, що Ви тільки виробляєте або купуєте товар при наявності у Вас замовлення.
 • Тобто якщо я хочу купити товар, як тільки в мене з’явиться замовлення, я оберу Виготовлення під замовлення. В цьому випадку система автоматично створить замовлення на закупівлю.
 • Як тільки у мене з’явиться замовлення на продаж, замовлення на закупівлю буде підтверджено.
 • Далі можна вказати інформацію про місця зберігання.
 • У разі, якщо у Вас є склад, Ви можете вказати певні Місце забезпечення/ виробництва / запасiв, в яких конкретний товар буде зберігатися.
 • Далі можна вказати Постачальників, у яких зазвичай покупаєте даний товар.
 • Натиснить на кнопку Додати елемент та оберіть Постачальника.
 • Потім можна заповнити поля “Назва товару у постачальника” та “Код товару у постачальника”. Значення яких можуть відрізнятися від тих, що маєте Ви.
 • Поле “Термiн виконання доставки” відображає, скільки днів Ви повинні чекати, поки отримаєте товар. Ця інформація зазвичай надається постачальником.
 • У полi “Мінімальна кількість” можна обрати мінімальну кількість одиниць для замовлення. Це залежить від укладеного Вами договору з постачальником.
 • Коли всю необхiдну iнформацiю буде заповнено, Ви можете натискнути на кнопку Зберегти i створити новий. У такому випадку запис буде створено, і Ви одразу зможете додати іншого Постачальника.
 • Далі переходимо на вкладку Продаж.
 • Умови продажу – це інформація про те, в які терміни Ви зможете доставити товар клієнту.
 • Розглянемо вкладку Рахунки.
 • Тут можна вказати рахунки доходів та витрат. Ви можете встановити їх, обравши з каталогу.
 • Далі вкажемо ставку податку з Покупця і Постачальника.
 • У моєму випадку це Реалізація ПДВ 20% і Придбання ПДВ 20% відповідно.
 • Далі переходимо на вкладку Примiтки.
 • Тут Ви можете заповнити додаткову інформацію про товар. Потім натисніть на кнопку “Зберегти”. Тепер товар створений.
 • Якщо потрібно зробити будь-які зміни, просто натисніть на кнопку “Редагувати”. Тепер я можу вносити зміни.
 • Якщо я почала вносити зміни, але розумію, що припущено помилку, я можу натиснути на кнопку “Відмiнити”, в такому випадку зміни не будуть збережені.
 • Також дуже важливо, якщо Ви поставляєте товар покупцеві, мова якого відрізняється від Вашої стандартної мови, Ви можете перевести Назву товару.
 • Натисніть на кнопку праворуч Назви товару.
 • Заповнить поле Значення перекладу та натиснить на кнопку “Зберегти”.

Створення комерційної пропозиції

 • Комерційна пропозиція – це документ, що надсилається клієнту, щоб запропонувати приблизну вартість для певного набору товарів або послуг.
 • Щоб створити пропозицію, перейдить до меню Продаж / Комерційні пропозиції та натисніть кнопку Створити. Тепер заповніть пропозицію.
 • Основними елементами, що додаються до будь-якої комерційної пропозиції, є Клієнт (особа, якій Ви надсилаєте пропозицію) і товари, які Ви бажаєте продати.
 • Заповніть спочатку поле “Клієнт”, обравши необхідного клієнта у випадаючому списку.
 • Щоб додати товар, натисніть на “Додати елемент” та оберіть потрібний товар. Якцо треба додати одразу декілька різних одиниць товару, можно скористатися функцією “Додати декілька”. У такому випадку можна одразу усі необхідні позиції додати до пропозиції.
 • Не забудьте вручну додати кількість і ціну товару згідно із замовленням та знижку, якщо це необхідно.
 • Якщо у Вашій базі данних ще немає необхідного клієнта чи товару, Ви можете швидко створити їх безпосередньо з Вашою комерційної пропозиції.
 • Щоб додати нового клієнта, у випадаючому меню Клієнт натисніть “Створити і редагувати”. У цьому новому вікні Ви зможете заповнити всі дані клієнта, такі як адреса, номер телефону та контактна особа, тощо.
 • Щоб додати новий товар, у рядку замовлення натисніть Додати елемент, у випадаючому списку натисніть Створити і Редагувати. Ви зможете додати інформацію про товар (тип товару, ціна продажу, вартість, тощо) разом із зображенням.
 • Також Ви можете вибрати термін дії Вашої пропозиції та додати терміни та умови Вашої компанії безпосередньо у Вашій комерційній пропозиції.
 • Якщо Ви бажаєте побачити, як виглядає Ваша комерційна пропозиція перед її відправленням клієнту, натисніть на кнопку “Друк”. Тепер Ви можете переглянути PDF-версію з усіма деталями комерційної пропозиції.
 • Щоб надіслати пропозицію електронною поштою, натисніть на кнопку “Надіслати поштою”. Ви можете використати шаблон, який запропоновано програмою, або налаштувати зміст листа перед його відправленням і навіть зберегти його, як шаблон, якщо хочете використовувати його повторно.

Як використовувати різні адреси клієнта

 • У цьому відео ми розглянемо, як налаштовувати адреси рахунку та доставки.
 • Система ERP FOSS дає можливість налаштувати різні адреси для доставки та виставлення рахунків. Це дуже корисно, так як у клієнтів може бути декілька адрес, а адреса вказана у рахунку-фактури відрізняється від місця доставки.
 • Перш за все потрібно перейти до меню “Продаж”,” Налаштування” та обрати пункт меню “Налаштування”
 • Оберить перемикач “Відображати 3 поля за замовленнями на продаж: клієнт, адреса рахунку-фактури, адреса доставки” у розділі “Пропозиції та Продажі” та натиснить на кнопку “Застосувати”
 • Перейдить до пункту меню Клієнти та оберить будь-якого Клієнта, та відкрийте запис
 • – Натиснить на кнопку “Редагувати”.
 • – Вкладка “Контакти та адреси”.
 • – Натиснить на кнопку Створити.
 • З’явилося вікно створення Контактiв. В контактній формі додаються адреси рахунка та/або адреси доставки та навіть інші адреси.
 • Після того, як Ви заповнити контакти та підтвердите адреси, вони з’являться на вкладці Контакти та Адреси з відмінними логотипами.
 • Перейдить до меню Продаж та оберить пункт меню “Комерційні пропозиції”
 • Тепер, коли ви створюєте нову пропозицію, стає доступною можливість вибору адреси рахунка-фактури та адреси доставки. Обидві адреси будуть автоматично заповнюватися при виборі клієнта.
 • Також дані поля можна змінити.
 • Наприклад, обраний Вами клієнт є посередником, рахунок сплачує інший клієнт, а товар буде отримувати ще один клієнт. У такому випадку просто оберіть потрібних Вам клієнтів у випадаючому списку

Як змінити ціну продаж

 • В процесі закупівлі та продажів товарів необхідно реагувати на зміну цін товарів у ваших постачальників і оперативно змінювати ціну продажів товарів для ваших клієнтів.
 • Розглянемо, як це працює.
 • Перш за все потрібно упевнитися, що націнка від закупівельної ціни для певного типу товара встановлена.
 • Перейдіть до меню “Купівля” “Налаштування” та оберіть пункт меню “Категорії товару”
 • Відкрийте потрібну Вам категорію та натисніть на кнопку “Редагувати”.
 • Заповніть поле “Націнка від закупівельної ціни”.
 • Та натисніть на кнопку “Зберегти”
 • Отже, тепер ця націнка буде використовуватися для зміни ціни продажів товарів, які включені в дану категорію, в залежності від ціни їх закупівлі.
 • Перейдіть до меню “Купівля” та оберіть пункт меню “Замовлення на купівлю”.
 • Натисніть на кнопку “Створити”.
 • Оберіть Постачальника та додайте товар, який бажаєте придбати.
 • Натисніть на кнопку “Підтвердити замовлення”
 • Далі натисніть на кнопку “Змінити ціну продажу”.
 • У вікні “Змінити ціну продажу” оберіть товар, для якого необхідно встановити нову ціну продажу товарів. Ви можете це зробити, як для усіх позицій товару, так і для окремих, видалив непотрібні записи.
 • Нова ціна відображається, враховуючи величину націнки для товару, що була вказана в категорії.
 • Натисніть на кнопку “Змінити ціну продажу”, щоб застосувати зміни.
 • Перейдіть до меню “Продаж” та оберіть пункт меню “Замовлення на продаж”
 • Натисніть на кнопку “Створити”.
 • Оберіть Клієнта та додайте товар
 • Можна побачити, що ціна одиниці за товар була перерахована та відображається згідно попередніх змін.

Знайомство з інтерфейсом ERP FOSS

 • Після того, як Ви увійшли до системи, Ви потрапите на сторінку “Обговорення”, де можна переглянути вхідні повідомлення, адресовані користувачеві, від імені якого Ви увійшли до системи. Для того, щоб перейти в потрібний Вам модуль програми, натисніть на кнопку меню в лівому верхньому кутку.
 • В меню, що відкрилося, відображаються ті модулі, що входять до поставки системи. Для розширення функціоналу системи існує можливість додавання нових модулів. Залежно від прав користувача на роботу з системою та її налаштування, даний список модулів може відрізнятися від того, що зараз маю я.
 • Для переходу на будь-який з модулів, просто клікніть по ньому курсором миші .
 • Наприклад, перейдемо до меню “Продаж”. Перед вами відображається панель управління з пунктами меню даного модуля.
 • Якщо відкрити випадаючий список «Більше» у вікні “Панель приладів”, можна буде перейти на будь-який з пунктів, що відображаються в даному вікні.
 • Смуга кольорових квадратів дозволить Вам змінити колір меню швидкого доступу, відповідно до Ваших уподобань.
 • Перейдіть до меню “Продаж” та оберіть будь-який пункт меню. Наприклад, “Товари”.
 • На прикладі обрано розділу, розглянемо, які параметри інтерфейсу надає система.
 • Перш за все, можна створювати нові дані та переглядати вже існуючі.
 • Також можна змінювати вид таблиці (для цього натисніть на потрібну іконку).
 • Для швидкого пошуку використовуйте рядок пошуку.
 • Далі натисніть на іконку лупи у правому верхньому кутку.
 • З’явились додаткові функції з управління модулем.
 • Функція «Фільтри» – після застосування фільтра система виведе на екран список елементів, які відповідають умовам фільтра. Також можна згрупувати елементи списку по довільним групам.
 • «Групувати за» – надає можливість об’єднувати списки в групи за будь-яким параметром із запропонованих системою. Наприклад, хочу, щоб система впорядкувати список за “Востаннє оновив”. Отже система впорядкувала список товару згідно обраного параметру.
 • «Закладки» – дає можливість налаштувати вигляд, який буде встановлено за замовчуванням при переході на відповідну таблицю.
 • Оберіть декілька з вже існуючих записей.
 • З’явились дві кнопки – “Друк” та “Дія”.
 • “Друк” – можна роздрукувати етикетки товарів
 • “Дія” – відзначивши декілька елементів списку, можна здійснювати над ними групові дії, доступні у випадаючому списку.
 • Наприклад, можна зробити експорт товару із програми, вказати, що обраний товар не можна продавати, тощо.
 • Тепер оберіть та відкрийте будь-який запис зі списку.
 • У відкритому записі можна побачити різні кнопки, що дозволяють виконувати дії над елементом так переглядати певні дані.
 • Наприклад, натисніть на кнопку “В наявності”. У відкритому вікні Ви отримаєте інформацію про те, коли надійшов товар, де він зберігається. Послідовність відкриття документів показана у верхній половині картки елемента через косу лінію. Вибравши будь-який елемент, можна повернутися безпосередньо в потрібний документ або список документів.
 • Натисніть на кнопку “Переміщення”. У відкритому вікні можна побачити складський рух по даному елементу.
 • Більш детальніше розглянемо функціонал даного модуля у окремому відео.
 • Щоб подивитися наступний елемент списку не обов’язково виходити з картки елементу, в якій ви перебуваєте, і повертатися до списку. Достатьно просто натиснути на стрілки в правому верхньому кутку для переходу на наступний або попередній елемент.
 • Також розглянемо декілька моментів з налаштування модулю.
 • Якщо Ви маєте певні права для роботи з системою, то в пункті меню “Налаштування” Ви зможете налаштувати даний модуль. Для цього Вам необхідно вибрати потрібний пункт, ввести певні зміни, та натиснути кнопку “Застосувати” в лівому верхньому кутку.
 • Також система дозволяє вибрати мову, на якій Ви будете працювати. Для налаштування мови роботи з системою перейдіть в свій обліковий запис і оберіть “Налаштування”.
 • Оберіть мову у випадаючому списку у полі “Мова” та натисніть на кнопку “Зберегти”.
 • Ще для зручності користувача реалізована можливість відкриття декількох модулів в одному вікні, перемикатися між якими можна переходячи по його вкладках.